Bài giảng số 2: Xác lập bài toán Thiết kế & tích hợp Dịch vụ

MES LAB

Well-Known Member
Ban Quản trị
Author
Bài giảng số 2 của khoá học sẽ nói về các bước định hướng, quản lý ban đầu cho dịch vụ định xây dựng.

Nội dung chỉ hiển thị với những người đã đăng kí khoá học. Các bạn có thể đặt các câu hỏi cho nội dung của từng bài giảng ngay tại mục này.

=======

1. Video giảng bài
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Top