BLOG Mô phỏng và Thiết kế, CAD/CAE, Engineering

Discussion in 'CAE & CÁC PHẦN MỀM MÔ PHỎNG' started by Pathétique, Jun 27, 2016.

 1. umy

  umy Well-Known Member

  Joined:
  Sep 27, 2016
  Messages:
  692
  Likes Received:
  937
  Last edited: Jan 26, 2018
  MES LAB and Persious like this.
 2. umy

  umy Well-Known Member

  Joined:
  Sep 27, 2016
  Messages:
  692
  Likes Received:
  937
  Last edited: Mar 29, 2018
  Tài Liệu xem thêm: (Hiểu được thì tốt, ko hỉu cũng chẵng sao!:rolleyes:)
  1) Đại khái về 7 đề tài TS ở ĐH LUND nghiên cứu về chấn giãm âm thanh, xem thêm cách thức mô hình và phương pháp giãi tích:
  http://www.byggmek.lth.se/fileadmin/byggnadsmekanik/publications/tvsm1000/web1018.pdf
  STRUCTURE-ACOUSTIC ANALYSIS; FINITE ELEMENT MODELLING AND REDUCTION METHODS

  2) Khảo nghiệm về giới hạn lực chịu đựng từ Ổn định (Buckling) cho kết cấu với tấm (shell) mãnh trong thực tế bên Đức với Ansys và LS-dyna:
  - Cần trục teleskop crane
  - Dàn xe ô tô
  Thời gian nghiên cứu nầy khi TS. Wilhelm Rust còn làm việc trong kỹ nghệ, Hiện nay đã về ĐH dạy
  http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.543.7551&rep=rep1&type=pdf
  FINITE ELEMENT LIMIT LOAD ANALYSIS OF THIN-WALLED STRUCTURES BY ANSYS (IMPLICIT), LS-DYNA (EXPLICIT)AND IN COMBINATION
   
  pohan, DOTIEP, ginb and 1 other person like this.
 3. Persious

  Persious Active Member Staff Member

  Joined:
  Jul 28, 2017
  Messages:
  105
  Likes Received:
  124
  Tài liệu về Explicit Dynamics hay quá, bác Umy ạ, cháu dạo này đang tự học phần Mechanical APDL nên vào MesLab mò tìm vài chuyên mục, ai ngờ lại tìm thấy bài này của bác đăng lâu quá, tiếc là bây giờ mới tìm được, may là không có sự cố gì về link hỏng :).
   
  umy likes this.
 4. umy

  umy Well-Known Member

  Joined:
  Sep 27, 2016
  Messages:
  692
  Likes Received:
  937
  Last edited: Jun 29, 2018
  2 Luận văn mới, rất hay, phân tíchvới Ansys ! Xem và lưu trử làm mẩu, áp dụng phân tích được trong thực tế

  1) Tính bình bầu thép phần tử Shell (Pressure Vessel kiễm theo TC Mỹ ASME)
  *** LV Th.S: PATEL-THESIS-2016.pdf 116 Trang
  Design Optimization of Pressure Vessel with Particular Design
  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiauoeplfjbAhXDLVAKHSNtAPE4FBAWCFQwBw&url=https://uta-ir.tdl.org/uta-ir/bitstream/handle/10106/27260/PATEL-THESIS-2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y&usg=AOvVaw2Zpl1vH-jCQorGM09GXOSC
  Links về các chi tiết cục bộ
  http://pveng.com/home/fea-stress-analysis/fea-methods-blog/

  2) Tính Cọc ở móng cầu ! Đề tài nầy được nhiều bạn VN (trong và ngoài nước) làm nghiên cứu, thường tìm kiếm TL.
  *** LV TS: Yahya Aliabadizadeh Dissertation (reduced file size).pdf
  FIBER REINFORCED POLYMER COMPOSITE PILES Dr Thesis 363 Trang
  https://cee.umd.edu/best/program/Yahya Aliabadizadeh Dissertation (reduced file size).pdf
   
  Tinh BKMech, pohan and Persious like this.
 5. umy

  umy Well-Known Member

  Joined:
  Sep 27, 2016
  Messages:
  692
  Likes Received:
  937
  Last edited: Jul 4, 2018
  Tài Liệu, Luận văn tiếng Anh: mô phỏng phân tích động (modal, harmonic, seismic ...) về nhiều loại Cầu Thép và BTCT. Theo nhiều Tiêu Chuẩn quốc tế, áp dụng được trong thực tế. (Dành cho SV, KS trẻ trong ngành Cầu và Cơ khí ...)

  1- MIDAS Civil Curved Bridge Analysis -Comparison of Methods & Construction Staging 57Trang
  http://northamerica.midasuser.com/w...il_Presentation_Curved_Bridges_1522192760.pdf

  2- Dynamic Analysis of Pedestrian Load Models for Footbridges - Master Thesis 288 Trang
  http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/200933/200933.pdf

  3- Dynamic analysis of railway bridges using the mode superposition method - Master Thesis 110 Trang
  http://documents.vsect.chalmers.se/CPL/exjobb2007/ex2007-115.pdf
  ...
  5- Advances and recent trends in Modeling and Analysis of Bridges 152 Trang
  http://solutions.ait.ac.th/wp-conte...-Bridge-Design-Seminar-Colombo-March-2016.pdf

  6- Design and Analysis of aNetwork Arch Bridge - Master Thesis 153 Trang
  https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/do...ign_and_Analysis_of_a_Network_Arch_Bridge.pdf

  7- Seismic Behaviour and Analysis of Continuous Reinforced Concrete Bridges 356 Trang
  digitool.library.mcgill.ca/dtl_publish/10/110577.html
  Seismic behaviour and analysis of continuous reinforced concrete bridges, Tehrani, Payam, Engineering - Civil, This study focuses on the seismic analysis and ...
  http://digitool.library.mcgill.ca/R/?func=dbin-jump-full&object_id=110577&local_base=GEN01-MCG02
  kích chuột tiếp vào icon nhỏ "pdf" thì có !
  ...
  9- Pieter Van de Putte -Structural System of Multispan Cable Stayed Bridges 126Trang
  https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/300/703/RUG01-002300703_2016_0001_AC.pdf

  Ghi chú thêm:
  A- Gọi là tính Động cho cầu bướt đầu tiên là Modal Analyse: Xác định Tần số (frequence) của Cầu.
  B- Cầu bộ hành, dây võng, cầu treo dây văng ... bắt buột phải tính harmonic analyse ! kiễm tránh cộng hưởng bởi nhịp chân, gió động ... ở VN hay lơ là , thiếu sót phần nầy.
  C- Cầu thép, phải kiễm mõi (Fatigue), xác định ... có chịu được "100 năm" theo kế hoạch :confused:
  D- Nếu TC đòi hỏi, phải kiễm tính động đất (Seismic), VN có TC động đất cho cầu chưa ??;)
   
  DOTIEP, Duc Dinh, Dqk95 and 3 others like this.
 6. umy

  umy Well-Known Member

  Joined:
  Sep 27, 2016
  Messages:
  692
  Likes Received:
  937
 7. umy

  umy Well-Known Member

  Joined:
  Sep 27, 2016
  Messages:
  692
  Likes Received:
  937
 8. umy

  umy Well-Known Member

  Joined:
  Sep 27, 2016
  Messages:
  692
  Likes Received:
  937
 9. umy

  umy Well-Known Member

  Joined:
  Sep 27, 2016
  Messages:
  692
  Likes Received:
  937
  Last edited: Jan 17, 2019
  Tiểu đề: fatigue (mõi) PHẦN 6: Luận văn hay để tính mõi >> cho xem thêm

  1) Fatigue Analysis of Welded Structures Using the Finite Element Method
  von M AYGÜL - >> Dùng cho Cơ Khí
  complexities, material imperfections and discontinuities. .....
  Figure 2-7 Hot spot stress definition at the weld toe in plate edge joint. The main ...
  ** 155710.pdf 56Pages
  https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/155710.pdf

  2) Fatigue Life Assessment of Bridge Details Using Finite Element Method
  publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/155965.pdf
  von M Heshmati - >> Dùng cho kết cấu Cầu thép
  07.03.2012 - of the fatigue process might be divergent in different materials,
  ASTM [12] ...... This is due to the fact that, finite element analysis, by definition
  *** 155965.pdf 272Pages
  http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/155965.pdf

  3) Tính toán mỏi (Fatigue Analysis) bằng ansys workbench
  Bài #8 TL tiếng Việt của Anh Duc Dinh. Tính mõi cho các mối hàn bên Offshore TC DNV
  https://meslab.org/threads/tinh-toan-moi-fatigue-analysis-bang-anys-workbench.22539/#post-242912
   
  Duc Dinh and MES LAB like this.
 10. umy

  umy Well-Known Member

  Joined:
  Sep 27, 2016
  Messages:
  692
  Likes Received:
  937
  Last edited: Jan 20, 2019
  Luận Văn Tiến Sỉ rất hay ở "Trường lớn:" Ecole Centrale Paris
  Về Động học : Tương tác công trình xây dụng với nền ,
  Những thí dụ trong đấy, áp dụng để tính: Động đất cho mô hình nhà cao tầng với nền đất

  *** 2009ECAP0012_0_0.pdf 263Pages (6,7MB)
  Dynamic nonlinear soil-structure interaction - Esteban Saez Robert -
  https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00453297/document
  _____________________________________________________
  Nhắn tin
  VUDSC: Anh pathetique (Le Minh) có thể nhắc cậu Lê Nguyên Khương nên xem thêm và tự làm!!
   
  DOTIEP and MES LAB like this.
 11. umy

  umy Well-Known Member

  Joined:
  Sep 27, 2016
  Messages:
  692
  Likes Received:
  937
  Last edited: Jan 21, 2019
  Tiểu đề: tính Động đất ( Seismic Analysis)
  PEER: Pacific Earthquake Engineering Research Center

  University of California, Berkeley
  https://peer.berkeley.edu/peer-reports
  Trang web chuyên môn về nghiên cứu tính động đất,
  Cho bạn nào đã có đủ trình về động học, quan tâm đến thì xem thêm !
  Có thể áp dụng ít nhiều vào công trình thực tiển ! ko hiểu, ko dùng cũng chẵng sao !!!
   
  Duc Dinh likes this.
 12. Duc Dinh

  Duc Dinh Member

  Joined:
  Oct 3, 2010
  Messages:
  27
  Likes Received:
  27
  Last edited: Jan 21, 2019
  Cám ơn bác Umy nhiều, cháu xin góp ý như sau:
  Ai muốn tìm hiểu các bài toán liên quan tới dao động và động đất cần nắm hai quyển sau:
  1. Singiresu S. Rao_Mechanical Vibrations 6th (phong cách viết tuyệt vời, rât dễ hiểu và hiểu sâu).
  2. Anil K. Chopra_Dynamics of Structures Theory and Applications to Earthquake Engineering 4th (phong cách không tuyệt bằng cuốn 1).
   
  Whitelotus, Persious and umy like this.
 13. Persious

  Persious Active Member Staff Member

  Joined:
  Jul 28, 2017
  Messages:
  105
  Likes Received:
  124
  Last edited: Jan 22, 2019
  Hi anh Duc Dinh và bác Umy, cháu cũng lưu lại 1 số reference book từ một số nguồn lại, một phần để sau này có thời gian thì nghiên cứu, học hỏi thêm, nay mới thấy mọi người thảo luận nhiều về topic '' Vibration'' nên cũng đăng lên một chút tài liệu để mọi người tham khảo, lưu lại luôn để phục vụ cho công việc, nghiên cứu, trong đó có một số giáo trình + solution manual....(dành cho student tự practice thêm!:p)
  Mong mọi người hãy lưu lại khi cần thiết và đóng góp thêm những ý kiến và kiến thức bổ ích :):):)
  https://drive.google.com/drive/folders/1cPk1yfMLri3JQpVV_D-sUm9yQstkw6ep?usp=sharing
   
  Duc Dinh, DOTIEP and umy like this.
 14. umy

  umy Well-Known Member

  Joined:
  Sep 27, 2016
  Messages:
  692
  Likes Received:
  937
  Last edited: Jan 23, 2019
  - Tủ sách 20 quyển của Persious đưa ra rộng và hay. Nhưng xem trong đó 2 Sách của Thầy Singerisu S Rao và Anil K.Chopra như anh Duc Dinh giới thiệu là có gần đủ căn bản cho tất cả các trường hợp thực tiển rồi, những sách còn lại dùng để tra cứu làm bài tập trong ĐH, hoặc tự tìm hiểu thêm.

  ______________________________________________________
  Tiểu đề : tính Động đất ( Seismic Analysis)
  - Cho biết thêm 2 Sách thuần về Về Động học :
  áp dụng được để tính động đất cho mô hình nhà cao tầng tương tác với nền đất
  Lý Thuyết: Dynamics_of_Structure_and_Foundation_-_A_Unified_Approach_-_Part_1_Fundamentals.pdf 884 Trang 7MB
  Ứng dụng: Dynamics_of_Structure_and_Foundation_-_A_Unified_Approach_-_Part_2_Applications.pdf 621 Trang 8MB
  Tác giả: Indrajit Chowdhury and Shambhu P. Dasgupta

  Nếu Anh Duc Dinh và cậu Persious ko tìm được , thì cho biết Mails, tôi gởi đến cho.
  _________________________________________________________

  VN có TC tính động đất cho nhà cao tầng, dựa nhiều Theo Euro Code 8 của Âu châu !
  - Các KS-XD VN thường dùng Etabs, SAP2000 để tính. (đương nhiên dùng các mềm khác cũng được !!)
  Câu Hói:
  1- Nhưng gặp các công trình đặc biệt khác như Cầu (Bridges), Storage Tanks (kho Gaz, dầu ...), Tháp nước, Đâp nước , tháp thép truyền thông , Linh kiện cần trục ... trong nhà máy điện lớn, ... thì sao ?
  Ngay cả nhà cao tầng có hồ bơi (Píscine) trên nóc cao ... ở VN đã xây sau nầy ...nhưng tính động đất ra sao ? Có biết nghiêm đến tương tác của Structure và Fluid chăng ?
  2- có những phương pháp nào để tính động đất cho những công trình thực tiển, và được công nhận ở nhiều nước.

  ( umy 23/01/2019: chỉnh thêm lời để dể hiểu hơn )
   
  Duc Dinh and DOTIEP like this.
 15. Persious

  Persious Active Member Staff Member

  Joined:
  Jul 28, 2017
  Messages:
  105
  Likes Received:
  124
  Cháu cảm ơn bác Umy đã giới thiệu thêm nhiều sách hay về ''structure''. Nhưng cháu chủ yếu học chuyên về Mechanical + Aerodynamics hơn nên không biết gì nhiều về civil engineering hay computation cho công trình cho lắm. Nếu liên quan đến ''structure'' cháu cũng chỉ tham khảo ở những đầu sách đơn giản thế này thôi!
  https://drive.google.com/drive/folders/1F_cTLovSnY0mM1EfbauUVTYsOlehiVau?usp=sharing
   
  Duc Dinh and umy like this.
 16. Duc Dinh

  Duc Dinh Member

  Joined:
  Oct 3, 2010
  Messages:
  27
  Likes Received:
  27
  Persious, Hùng phải không em?

  Anh cũng từng trải qua giai đoạn kiếm sách và tải nhiều sách giống như em. Qua một quá trình thì mình sẽ đúc kết được cách tìm cuốn hay nhất (chủ yếu học từ cuốn này), và thêm 1-2 cuốn đi kèm với nó (có thể cuốn hay nhất kia hơi thiếu thiếu gì đó), tìm hiểu mấy cuốn này xem như có thể nắm được khá nhiều subject đó.

  Chắc từ từ em cũng sẽ nghiệm ra điều này.
   
  umy and Persious like this.
 17. Persious

  Persious Active Member Staff Member

  Joined:
  Jul 28, 2017
  Messages:
  105
  Likes Received:
  124
  Last edited: Jan 23, 2019
  Đúng rồi đó anh ạ, em cũng chỉ chọn đọc 1 vài quyển viết đơn giản và bài bản nhất để học kiến thức cơ sở thôi, những sách còn lại em vẫn cần phải lưu trữ lại để tra cứu những nội dung nâng cao hơn cho sau này nếu có công việc yêu cầu tham khảo thêm problems để phục vụ công việc hay học thuật thì không phải mất công tìm kiếm thôi ạ, còn nhiều sách như vậy đúng là em học cả đời cũng khó mà hết được. Cảm ơn anh đã góp ý thêm cho em!
   
  umy and Duc Dinh like this.
 18. umy

  umy Well-Known Member

  Joined:
  Sep 27, 2016
  Messages:
  692
  Likes Received:
  937
  Last edited: Jan 26, 2019
  Tủ Sách #213 : 20 quyển


  ... còn có 2 Sách hay, nên lưu giử để tra cứu thêm về sau, khi gặp vấn đề trong thực tiển:

  1- Vibration and Shock Handbook.pdf - Frank Kreith - 1771 trang > Bài Giải tay đơn giản để có thể xem kết quả của FEA !!

  2- Vibrations of Rotating Machinery Volume 1. Basic Rotordynamics Introduction to Practical Vibration Analysis.pdf 367 Trang
  >> Rotordynamics ( trong ANSYS, ABAQUS ..). Turbomachinery > cho cao thủ đã vào thực tế , có được cơ hội tính Turbin phản lực, cánh quạt ...

  Tủ sách #215 ko có Aerodynamics !

  (Ghi chú: tính động đất !Seismic Analyse : Earthquake Analyse ! Ở VN có lẻ KS-XD học nhiều hơn.)
   
  Duc Dinh and Persious like this.
 19. Persious

  Persious Active Member Staff Member

  Joined:
  Jul 28, 2017
  Messages:
  105
  Likes Received:
  124
  Last edited: Jan 29, 2019
  Aerodynamics cháu xin recommend cuốn Aerodynamic for Engineers (6th Edition) - John J. Bertin, Russell M. Cummings - Phiên bản mới nhất của cuốn sách này. Được đánh giá về nội dung rất dễ hiểu và thú vị, và cũng là tác phẩm kinh điển và tâm huyết cuối cùng về khí động học của cố tác giả John J. Bertin.
  https://vi.scribd.com/document/2545...s-Aerodynamics-for-Engineers-Pearson-2013-pdf
   
  DOTIEP, Duc Dinh and umy like this.
 20. umy

  umy Well-Known Member

  Joined:
  Sep 27, 2016
  Messages:
  692
  Likes Received:
  937
  Last edited: Jan 29, 2019
  Tiểu đề: Aerodynamic
  Dành cho các SV trẻ thích bay cao, nhảy xa quan tâm , xem thêm hiểu được Aerodynamic ... mau chóng thành Thánh Giống (Thánh Gió VN ??)

  1) Ứng dụng thực tiển: Cân bằng cho lực và mô men được tạo ra bới Aerodynamic:
  http://engg-learning.blogspot.com/2011/03/introduction-to-aeroplane-airplane-is.html
  Lift and Basic Aerodynamics
  Four forces act upon an aircraft in relation to straight-and-level, unaccelerated flight. These forces are thrust, lift, weight, and drag.
  [​IMG]

  [​IMG]
  ________________

   
  Duc Dinh and Persious like this.

Share This Page

Users Viewing Thread (Users: 0, Guests: 1)

Loading...