Bộ video về hoạt động của khuôn ép nhựa

Author
Dành cho anh em nào muốn nghiên cứu về khuôn ép nhưa. Không biết code có bị sao không mà không chèn dạng video được. Anh em chịu khó link đến Youtube nhé.1. Three plate mold - How to work

[video]http://www.youtube.com/embed/YekZD1zcOoA[/video]
<strong>2. Two plate mold with disk pin</strong>
[video]http://www.youtube.com/embed/SNkrhU-pY-4[/video]

<strong>3. injection mold with cavity slide.</strong>
[video]http://www.youtube.com/embed/1XUt7q-wkTw[/video]

<strong>4. injection mold three plate collapsible core</strong>.

[video]http://www.youtube.com/embed/lVYhYBKZ6RE[/video]

<strong>5. injection mold early return unit.</strong>

[video]http://www.youtube.com/embed/PltQMrJKoRg[/video]

<strong>6. three plate mold expandable cavity.</strong>
[video]http://www.youtube.com/embed/Wh040q0xxtU[/video]

<strong>7. injection mold hydraulic internal slide</strong>
[video]http://www.youtube.com/embed/AJDHbP70gx8[/video]

<strong>8.injection mold hydraulic slide</strong>

[video]http://www.youtube.com/embed/xyWcsmORB7Q[/video]

<strong>9. injection mold with mini slide core</strong>
[video]http://www.youtube.com/embed/c-J-SJAhVJE[/video]

<strong>10. injection mold lifter</strong>.

[/video]http://www.youtube.com/embed/wN-SfeiyPy8[/video]

Tham khảo: http://www.vnmold.com/2012/11/injection-[MEDIA=youtube]ol-how[/MEDIA]-to-work.html
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Top