Các công việc cần thiết để Render mô hình sản phẩm với 3ds Max

Bao_Anh

New Member
Author
1.Tạo vật liệu PBR bằng texture có sẵn:
1664536556292.png 1664536560628.png
Video hướng dẫn cách sử dụng vật liệu PBR, đồng thời cách tận dụng thư viện vật liệu có sẵn và dùng Material ID để gán nhiều vật liệu cho một model.


2. Thiết kế background:
1664536891881.png
bằng phông trắng đơn giản
1664536906513.png
hoặc hình ảnh có sẵn

3. Thay đổi Resolution của Model:
1664536946004.png
tùy thuôc vào mục đích sử dụng mà ta cần giảm Resolution của Model​
Tạo Low-Res Model bằng công cụ Retopology:

4. Tạo hiệu ứng đổ bóng ể vật liệu thêm phần ấn tượng:
1664537106109.png
Xem thêm hướng dẫn để tạo thêm hiệu ứng đổ bóng cho model:

5. Các công việc khác:
- viewport setup
- IBL
- triplanar mapping
- PBR setups
- Retoplogy
- Texture Baking
- Depth of Field
- Bloom

 
Top