CÁC KHÓA HỌC SOLIDWORKS ADVANCED

Author
Các khóa học SOLIDWORKS chuyên sâu cho quý công ty năm 2024!!!

Đầu năm con Rồng, Quý công ty cần hỗ trợ, tư vấn, đào tạo hay triển khai giải pháp phần mềm SOLIDWORKS thì nhắn cho Hà để nhận may mắn đầu năm nhé.

Hỗ trợ giải pháp phần mềm SOLIDWORKS
HA NGUYEN
Email: ha.nm@outlook.com
Tel.: 0933772206
Chứng Chỉ Giảng Viên

1708164922036.png

#SOLIDWORKS #sheetmetal #moldtool #drawing #Haan #essentials #assemblymodeling #scanner #surfacedesign
 

Attachments

Top