Xin hỏi Cách cài đặt đếm tuổi thọ dao(TOOL LIFE) trên máy tiện

vc_87

New Member
Ðề: Cách cài đặt đếm tuổi thọ dao(TOOL LIFE) trên máy tiện

Bạn nói rõ là bạn dùng máy tiện gì
 
Ðề: Cách cài đặt đếm tuổi thọ dao(TOOL LIFE) trên máy tiện

Với hệ điều khiển Fanuc 0i làm để gới hạn tuổi thọ dao thì có thể tận dụng giới hạn mòn dao trong bảng offset cách làm như sau :
Sét gới hạn mòn dao của máy trong system với thông số parameter 5013 . (VD để là 2. , tức là bạn không thể bù mòn dao giá trị lớn hơn 2 mm.)
dùng lệnh G10 Pxx Uyy đặt cuối chương trình trước M30 . (xx là số thứ tự trong bảng mòn dao , yy giá trị mỗi lần thêm vào.
ví dụ nếu bạn muốn máy chạy được đến 500 lần thì máy sẽ alarm và dừng lại thì cấu trúc câu sẽ : G10 P20 U4; .(Sau mỗi lần chạy dòng này thì giá trị trong mục mòn dao số 20 sẽ thêm lên 0.004 mm)
lưu ý là giớ trị số bù dao 20 tao không được dùng vào bù dao khác .
sau mỗi lần thay dao mới bạn xóa cái này nó đi là xong .
 
Ðề: Cách cài đặt đếm tuổi thọ dao(TOOL LIFE) trên máy tiện

Bạn có thể cài tuổi thọ dao trong phần OFFSET/SETTING >> Bấm phím + để tìm TOOL LIFE
 
Top