Cách set g54 và bù dao chiều dài dao cho máy tiện cnc

Ðề: Cách set g54 và bù dao chiều dài dao cho máy tiện cnc

Hi cả nhà
Mình xin đóng góp thêm về cách tìm gốc chi tiết, cách set G54 và đo chiều dài dao
Ở đây mình làm trên máy CNC hệ Fanuc, máy Phay Mill Concept 155 và máy Tiện Turn concept 250.
a) Máy phay Mill 155
+ So dao ( Tool Offset) : Dùng hệ tọa độ REL
B1- Lấy 1 dao làm chuẩn
B2- Cho dao chạm vào mặt trên chi tiết.Trong hệ tọa độ REL cho Z=0
B3- Chọn dao cần so chạm vào chi tiết. Khi đó giá trị Z ghi trong REL chính là chiều dài dao cần so
+ Dời gốc tọa độ ( Zero Offset) : Dùng hệ tọa độ Machine
B1-Chọn 1 dao đã biết chiều dài và bán kính
B2- Dời theo phương Z
Cho dao chạm mặt trên chi tiết. Khi đó Z[SUP]­­­[/SUP][SUB]gốc chi tiết[/SUB]= Z­[SUB]machine­[/SUB] – Z­­­[SUB]dao­[/SUB]
B3- Dời theo phương X
Cho dao chạm vào mặt bên chi tiết. (nằm ở góc phần tư thứ 3)
Khi đó X[SUB]gốc chi tiết[/SUB] = X[SUB]machine[/SUB] + bán kính dao
B4- Dời theo phương Y
Cho dao chạm mặt trước chi tiết. (nằm ở góc phần tư thứ 3)
Khi đó Y­[SUB]gốc chi tiết [/SUB]= Y[SUB]machine [/SUB]+ bán kính dao

b) Máy tiện Turn 250


+ So dao ( Tool Offset) : Dùng hệ tọa độ REL
B1-Gắn vào 1 kính quang học bên cạnh mâm cặp
B2- Lấy 1 dao làm chuẩn, cho di chuyển vào gần mặt đầu chi tiết sao cho mũi dao nằm ở góc phần tư thứ 3 khi nhìn vào kính quang học.Hình a
Nhập vào X=0 , Z=30 (ở đây chiều dài dao chuẩn là 30)
B3- Lấy dao cần so, cho di chuyển vào gần mặt đầu chi tiết sao cho mũi dao nằm ở góc phần tư thứ 3 khi nhìn vào kính quang học.Hình bQuan sát hệ tọa độ REL.Giá trị của X chính là chiều dài dao cần so.

+ Dời gốc tọa độ ( Zero Offset) : Dùng hệ tọa độ Machine
Chọn 1 dao đã biết trước Z­[SUB]d[/SUB] cho chạm mặt đầu chi tiết.

Khi đó ta có Z­­­­­[SUB]w[/SUB] = Z[SUB]machine[/SUB] – Z[SUB]d[/SUB]
Sau khi xác định xong các toạ độ của W (gốc chi tiết) các bạn nhập toạ độ X,Y,Z vào trong ô G54 và nhập chiều dài dao vào trong phần Tool offset.

Hi vọng sẽ giúp được bạn ít nhiều
 
Last edited by a moderator:
Ðề: Cách set g54 và bù dao chiều dài dao cho máy tiện cnc

mình chỉ dùng offset dao không dùng G54 bao giờ
mình thấy dùng offset dao tiên hơn G54
 

ngochaui

New Member
Ðề: Cách set g54 và bù dao chiều dài dao cho máy tiện cnc

Mình cũng đang làm nhiều về máy tiện cũng như Khoan CNC,bạn đang muốn hỏi về cách offset dao trên dòng máy tiện hay Phay,khoan CNC nào?Vì tuy bản chất offset dao là giống nhau nhưng mỗi một dòng máy có các phím hơi khác nhau 1 chút.
 
Top