Cách tạo và sử dụng bảng (Table) trên Creo 5.0

Author
Như các bạn đã thấy, Creo chỉ cung cấp cho chúng ta một số bảng (Table) mặc định, và các bảng này có thể chưa đáp ứng được yêu cầu của các bạn trong công việc, vì vậy việc tạo một bảng của riêng mình là cơ bản những rất cần thiết trong việc xuất bản vẽ chuyên nghiệp và nhanh chóng

Bước 1: Chọn New => Format, trên thanh Ribbon => chọn thẻ Table để tạo bảng, sau đó các bạn thiết lập bảng mà mình mong muốn

Bước 2: Sauk hi đã tạo bảng xong, trong thẻ Table, chọn Save Table => các bạn đặt tên và lưu bảng của mình

Sauk hi hoàn tất việc tạo bảng, các bạn vào môi trường Drawing và lấy bảng (Table) của mình ra sử dụng bằng cách:

Trên thanh Ribbon => Chọn Table => Table => Table from File => Chọn Table mình vừa tạo


Nguồn: https://cadcamsoftware.vn/vi/cach-tao-va-su-dung-bang-table-tren-creo-5-0/


 
Last edited:
Top