CAD với Đồng hồ.

#1
Mình mới tìm được file về Watch movement trên Grabcad. Sau đó vẽ lại trên Catia. :3.
Làm xong mới thấy cái hay của đồng hồ. phức tạp tinh vi và đầy nghệ thuật...
Sau đây là thành quả!!

Chế thêm cái vỏ Việt Nam. :). Kể Việt Nam làm cái đồng hồ như thế này mua luôn ấy nhỉ? :p[video=youtube;dVgdC5O1BHQ]
/video]
 

Thành viên đang online

Lặn hết rồi
Top