MES LAB

Well-Known Member
Ban Quản trị
Author
Đây là tài liệu được MES LAB chỉnh sửa và cập nhật từ bản Cẩm nang Phát triển sản phẩm 2015. Nội dung điều chỉnh bao gồm loại bỏ một số ví dụ và bước làm lỗi thời, bổ sung các bước chi tiết - đặc biệt trong phần Ý tưởng & Concept sản phẩm, đưa thêm một số kiến thức cơ bản về Quản lý dự án và công cụ ra quyết định (hạch toán kinh tế, sở hữu trí tuệ).

Bản in đầy đủ có thể được đặt mua tại link Thông tin & Đặt mua Cẩm nang Phát triển sản phẩm 2020.

Xin lưu ý:
  • Vui lòng chia sẻ link từ MES LAB (link đến topic này) khi bạn share tài liệu
  • Không re-upload lên web khác
  • Tài liệu demo không phải bản thương mại nên không bao gồm đầy đủ toàn bộ nội dung của tài liệu bản chính thức. Tài liệu demo cũng có thể còn sót lỗi do được cắt trích từ bản thảo, không phải bản hoàn thiện cuối cùng. Nếu phát hiện lỗi, xin phản hồi lại để MES LAB chỉnh sửa.
  • Tài liệu này đã được đăng ký bảo hộ quyền SHTT, là tài sản của MES LAB. Mọi hành vi sao chép, phát tán ra ngoài mà không có sự đồng ý bằng văn bản của MES LAB đều vi phạm pháp luật.
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Attachments

Top