Case Sduty: Kinh nghiệm phân tích sản phẩm hiện có để cải tiến, làm ra sản phẩm tốt hơn

Nova

MES Lab. Founder & C.E.O
Author
Mình đặt gạch chủ đề này ở đây, để xem mức độ ae quan tâm đến mảng cải tiến sản phẩm/làm sản phẩm mới thế nào, rồi sẽ viết bài chia sẻ ở topic này.

Thông tin dựa trên case thực tế team PDMA bên mình đã làm cho dự án của khách hàng.

Mình sẽ nêu bài toán (tình huống), phương pháp thực hiện & kết quả là chủ yếu, minh họa phương pháp sẽ có số liệu và hình ảnh.

Số liệu, hình ảnh đã được chỉnh sửa để đảm bảo bảo mật dự án của khách hàng, và được khách hàng đồng ý.

Cases có thể là tập hợp của vài dự án khác nhau, trong các ngành hàng khác nhau.

stay updated.
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Nova

MES Lab. Founder & C.E.O
Author
Tình huống:
1 doanh nghiệp Việt Nam muốn sản xuất sản phẩm gia dụng, ví dụ Nồi cơm hay Bếp từ, Lò nướng hay Điều hòa.

Dựa trên các sản phẩm đang có trên thị trường, doanh nghiệp này có chiến lược nào để nhanh chóng thiết kế ra sản phẩm mới?

Và thiết kế đó dựa trên cái gì? Làm thế nào để biết đó là thiết kế tốt, sản phẩm đó sẽ có tính cạnh tranh, khả thi sản xuất,...?

Mình đặt câu hỏi để gợi mở, ae thảo luận chút rồi mình cũng sẽ update thông tin liên quan đến các dự án kiểu này.

Ảnh chống trôi bài:

 
Top