Change Detection trong quản lý và giám sát tài nguyên

Author
Kinh tế phát triển, kéo theo các nhu cầu về khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên vô cùng cao dẫn đến sự cạn kiệt nhanh chóng của chúng. Các quốc gia hiện nay đang thúc đẩy nhanh các giải pháp giám sát, quản lý hợp lý và sử dụng bền vững các loại tài nguyên.

Tuy nhiên, tài nguyên thiên nhiên vốn là đối tượng mà phạm vi tồn tại trải rộng trên nhiều khu vực, các đơn vị quản lý với nguồn lực hạn chế cần xem xét kỹ lưỡng những biện pháp giám sát phù hợp để có thể tối ưu hóa nguồn lực.

Phát hiện biến động là một kỹ thuật được sử dụng trong viễn thám để xác định những thay đổi trong một đối tượng nghiên cứu cụ thể giữa hai hoặc nhiều khoảng thời gian. Kỹ thuật này là một quy trình quan trọng để giám sát và quản lý tài nguyên thiên nhiên vì nó cung cấp phân tích định lượng về sự phân bố không gian trong khu vực quan tâm.

1667358670518.png
Trong quản lý và giám sát tài nguyên, phát hiện biến động trên ảnh viễn thám đóng vai trò quan trọng và là kỹ thuật chiếm ưu thế vì những lý do sau:
  • Phạm vi bao phủ của mỗi tấm ảnh viễn thám lớn, cho phép phát hiện các thay đổi trên diện rộng;
  • Đa dạng hóa các đối tượng có thể phát hiện biến động trên ảnh nhờ vào sự đa dạng dải phổ và độ phân giải ảnh;
  • Thực hiện phân tích nhanh chóng và chi phí tối ưu hơn so với khảo sát thực địa;
  • Dữ liệu ảnh viễn thám có thể cung cấp các thông tin bị bỏ sót khi khảo sát thực địa.
Ngoài ra, trên dữ liệu ảnh viễn thám, người dùng có thể thu nhận được một tập hợp các thông tin để đối chiếu so sánh các hiện tượng có sự thay đổi lớn như: sử dụng đất, lớp phủ mặt đất, sự thay đổi của diện tích rừng cũng như cho phép tính toán sinh khối rừng, nông nghiệp, thuỷ văn và sự phát triển đô thị.

Tuy nhiên, phân tích ảnh viễn thám trong giám sát tài nguyên vẫn còn có một số điểm còn hạn chế:
  • Với dữ liệu ảnh viễn thám quang học, một số loại hình sử dụng đất khác nhau có thể không được phân biệt được rõ ràng trên ảnh, ví dụ như đất đồng cỏ với đất cây bụi, đất ngập nước với đất mặt nước…
  • Chi phí cho dữ liệu đầu vào và khả năng tiếp cận: Đối với một vùng nhỏ thì chi phí cho các nghiên cứu cũng như các ứng dụng viễn thám có giá thành cao hơn các phương pháp giám sát truyền thống, chưa tính đến các chi phí cho việc mua sắm các phần mềm chuyên ngành phục vụ xử lý và phân tích ảnh viễn thám
  • Để tăng cường độ chính xác cho các kết quả phân tích, vẫn cần kiểm tra bằng các điểm thông tin mặt đất.
 
Lượt thích: Nova
Top