Chỉ dẫn truy cập các nội dung Học & Thi của The Next Productor 2022/2023

Nova

MES LAB Founder
Author
1. Topic Phát động và Cập nhật Khóa học FREE + Cuộc thi:
https://meslab.org/threads/mo-lop-online-zoom-mien-phi-ve-thiet-ke-phat-trien-san-pham.63606/

2. Tài liệu cho Khóa học
2.1 Buổi học số 1 (25/11/2022) - Download

https://meslab.org/threads/mo-lop-o...-phat-trien-san-pham.63606/page-3#post-254420

3. Topic hỏi đáp - Giảng viên hỗ trợ trả lời câu hỏi của Học viên về nội dung Khóa học FREE Thiết kế và Phát triển sản phẩm
https://meslab.org/threads/hoi-dap-...t-ke-ptsp-the-next-productor-2022-2023.63876/

4. Đọc Online FREE sách: Thiết kế và Phát triển sản phẩm (2013, MES LAB)
https://meslab.org/threads/nhung-kien-thuc-co-ban-nhat-ve-thiet-ke-va-phat-trien-san-pham.63409/

5. Series videos học online "Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm mới" do MES LAB upload
https://meslab.org/threads/video-tu...en-cuu-va-phat-trien-san-pham-moi-2019.63938/

Liên tục cập nhật...
 
Last edited:

Nova

MES LAB Founder
Author
Top