[Chia sẻ]Sử dụng PLC Omron điều khiển động cơ bước

Author
Tài liệu tham khảo
Tài liệu lập trình PLC Omron
1.Giới thiệu tổng quan về động cơ bước
Kiến thức cơ bản về động cơ bước ở link dưới đây (dành cho người chưa có kiến thức cơ bản về động cơ bước)
Động cơ bước không quay theo cơ chế thông thường, chúng quay theo từng bước nên có độ chính xác rất cao về mặt điều khiển . Chúng làm việc nhờ các bộ chuyển mạch điện tử đưa các tín hiệu điều khiển vào stato theo thứ tự và một tần số nhất định. Tổng số góc quay của rôto tương ứng với số lần chuyển mạch, cũng như chiều quay và tốc độ quay của rôto phụ thuộc vào thứ tự chuyển đổi và tần số chuyển đổi. Để điều khiển được động cơ bước ta cần thông qua 1 driver


2.Sơ đồ đấu nối dây
daunoi.JPG

-PLC chúng ta sử dụng là loại sink nên PUL+ và DIR+ đấu với chân +24V của nguồn qua trở 2.2k . Các chân PUL- và DIR- đấu lần lượt với các chân 00 và 01 của PLC , đối với các loại xung dương thì ngược lại
-Các chân A+ A- B+ B- được đấu với 2 cuộn dây của động cơ. Cách phân biệt 2 cuộn dây chỉ cần chập 2 đầu bất kì nếu quay cốt động cơ thấy nặng thì 2 dây đó thuộc 1 cuộn
-2 Chân DC+ DC- để cấp nguồn cho driver
3. Lập trình phát xung điều khiển động cơ bước
-Các lệnh phát xung :
+SPED: Xuất ra xung vuông cho phép cài đặt vận tốc (quay trơn)
+ACC: Xuất ra xung vuông cho phép cài đặt vận tốc, gia tốc, giảm tốc (quay trơn)
+PULS: Sử dụng để set số xung xuất ra (quay theo số xung đặt trước)
+PLS2: Đây là lệnh toàn diện nhất có thể set được số xung xuất ra, tần số xung, gia tốc, giảm tốc ,tần số xung khởi điểm (quay theo số xung đặt trước)
Lệnh SPED:


P: Cổng xuất xung
0000: Cổng 0
0001: Cổng 1
M: Chế độ xuất xung

F:Tần số xuất xung (32bit)

Lệnh PULS:

P: Cổng xuất xung(như lệnh trên)
T: Kiểu xung
0000: Tương đối
0001: Tuyệt đối
N: Số xung

Ví dụ 1:

 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Last edited:
Top