Chỉnh post cho hệ điều hành Fanuc

smilekio

New Member
Author
Nhờ mọi người chỉ giáo chỉnh post Fanuc:
Post đang dùng xuất ra:
......
G01 Y-76.1575
G03 X175.798 Y-74.1575 I-2. J0.0
G40
G01 Y-76.1575
Muốn xuất ra:
......
G01 Y-76.1575
G03 X175.798 Y-74.1575 I-2. J0.0
G40 G01 Y-76.1575
 
Top