Xin hỏi Chương trình con trong Mastercam

Author
%
O01
T101
G97 S1200 M03
G0 X13.
Z0.
G99 G1 X-.4 F.1
G0 Z2.
X9.
Z1.414
G71 U1. R.2
G71 P100 Q110 U.0 W.0 F.1
N100 G0 X-1.028 S1200
G1 Z1.297
X3.683 Z-1.059
G3 X3.8 Z-1.2 I-.141 K-.141
G1 Z-6.117
X7.883 Z-8.159
G3 X8. Z-8.3 I-.142 K-.142
G1 Z-24.
N110 X9.
G0 Z20.
T202
G97 S1500 M03
G0 X7.85
Z2.
G99 G92 X3.755 Z-6. F.7
X3.684
X3.624
X3.572
X3.525
X3.482
X3.442
X3.404
X3.369
X3.335
X3.303
X3.272
X3.242
X3.242
G0 X7.85
Z20.
T101
G0 X11.
Z-25.2
G97 S600 M03
G1 X-1. F0.1
G0 Z80.
T303
G0 X0.
G97 S300 M03
G0 Z0.
M5
M10
G0 Z25.8
M11
M5
G0 Z50.
M30
%
E muốn lặp đi lặp lại chương trình này 20 lần thì làm thế nào ạ
Các cao thủ chỉ giáo e cái
E dùng Funuc O_T
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Chào bạn,

Nhìn chương trình thì thấy đây là chương trình tiện theo chu trình G71, G92. Không rõ bạn có nhầm lẫn gì không? Với chương trình tiện ít khi dùng chương trình con, vì không phải dài lắm để thực hiện. Hơn nữa bạn đang thực hiện trên Mastercam chứ không phải viết bằng tay.
 
Author
Ðề: Re: Chương trình con trong Mastercam

Chào bạn,

Nhìn chương trình thì thấy đây là chương trình tiện theo chu trình G71, G92. Không rõ bạn có nhầm lẫn gì không? Với chương trình tiện ít khi dùng chương trình con, vì không phải dài lắm để thực hiện. Hơn nữa bạn đang thực hiện trên Mastercam chứ không phải viết bằng tay.
Chào a Cadman
Ý e là e muốn chương trình này lặp đi lặp lại nhiều lần a ạ.E dùng cấp phôi tự động... chả nhẽ lại copy xong paste 20 lần thì dài dòng lắm
 
Ðề: Chương trình con trong Mastercam

trước tên chương trình bạn đặt thêm N1 vào và trước M30 bạn thêm M99 p1 L19 xem nó chạy thế nào nếu không được thì bạn làm 1 chương trình chủ và dùng lệnh nhắc chương trình con M98 P01 L19 trong chương trình con thì kết thức phải có thêm M99 nhé .( P01 là chương gọi chương trình con tên O01 nhe).
 
Author
Ðề: Chương trình con trong Mastercam

Hi anh
E đã thêm M98 P01 L19 và kết thúc = M99 vào nhưng nó chỉ chạy đc 3 lần là nó báo lỗi và dừng lại
 
Ðề: Chương trình con trong Mastercam

%
O01
T101
G97 S1200 M03
G0 X13.
Z0.
G99 G1 X-.4 F.1
G0 Z2.
X9.
Z1.414
G71 U1. R.2
G71 P100 Q110 U.0 W.0 F.1
N100 G0 X-1.028 S1200
G1 Z1.297
X3.683 Z-1.059
G3 X3.8 Z-1.2 I-.141 K-.141
G1 Z-6.117
X7.883 Z-8.159
G3 X8. Z-8.3 I-.142 K-.142
G1 Z-24.
N110 X9.
G0 Z20.
T202
G97 S1500 M03
G0 X7.85
Z2.
G99 G92 X3.755 Z-6. F.7
X3.684
X3.624
X3.572
X3.525
X3.482
X3.442
X3.404
X3.369
X3.335
X3.303
X3.272
X3.242
X3.242
G0 X7.85
Z20.
T101
G0 X11.
Z-25.2
G97 S600 M03
G1 X-1. F0.1
G0 Z80.
T303
G0 X0.
G97 S300 M03
G0 Z0.
M5
M10
G0 Z25.8
M11
M5
G0 Z50.
M30
%
E muốn lặp đi lặp lại chương trình này 20 lần thì làm thế nào ạ
Các cao thủ chỉ giáo e cái
E dùng Funuc O_T[/Qanh làm sao xuất chương trình có chu trình g71 trong mastercam hay vậy? chia sẽ cho em với
 
Top