CHUYỂN ĐỔI QUẢN LÝ BOM VỚI PRODUCT RELEASE ENGINEER

Author
Khi chúng ta nghĩ đến bảng kê vật tư hoặc BOM, chúng ta sẽ nghĩ ngay chúng chỉ là một danh sách hoặc báo cáo về các vật tư được yêu cầu để sản xuất một sản phẩm. Danh sách này thường được tạo và thao tác dưới dạng file tĩnh, dựa trên văn bản chứa dữ liệu từ nhiều nguồn.
Microsoft Excel thường là công cụ được lựa chọn để làm việc với BOM. Khi tất cả dữ liệu đầu vào đã được thu thập bởi nhiều nguồn khác nhau, lúc này chúng sẽ được nhập vào hệ thống ERP /MRP hoặc thậm chí được nhập bằng tay. Điều này vẫn đang diễn ra cho đến ngày nay.
Ngoài ra, các sản phẩm ngày nay ngày càng phức tạp. Có vẻ như, các sản phẩm đơn giản cách đây vài năm trở nên phức tạp hơn với thiết bị điện tử và công nghệ thông minh, có nghĩa là BOM có thể có dữ liệu đến từ một số lĩnh vực khác nhau.
Do đó, các nguồn dữ liệu khác nhau và các kho thông tin nêu trên. Sự phức tạp của sản phẩm cũng gây khó khăn hơn cho các bên liên quan trong các lĩnh vực khác nhau trong việc cộng tác trong một môi trường với một phiên bản BOM chính xác nhất. Mọi người không thể truy cập vào các thông tin được cập nhật và điều này dẫn đến lỗi, làm lại, sản phẩm chất lượng thấp và giao hàng chậm trễ.

VẬY ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU KHI FILE EXCEL BỊ NGẮT KẾT NỐI?
Khi file Exel tĩnh không thể kết nối mạng thì nó có thể được chuyển đổi thành nguồn dữ liệu động, được kết nối với tất cả các bên liên quan, chứa nhiều đối tượng và điểm dữ liệu thông minh? Câu trả lời là nó sẽ cung cấp một file Excel duy nhất và chuyển đổi file thành một “Product Engineering Definition”.

NỀN TẢNG LÀM VIỆC ĐÁM MÂY 3DEXPERIENCE® WORKS
Điều này có thể được thực hiện với danh mục công cụ 3DEXPERIENCE Works, một nền tảng kết nối dựa trên đám mây cho phép mọi người từ các vị trí khác nhau của tổ chức tham gia vào tất cả các giai đoạn của một dự án phát triển sản phẩm. Chỉ với một vài vai trò nền tảng, người dùng có thể tạo và duy trì Product Engineering Definition, bất kỳ lúc nào và trên bất kỳ thiết bị nào.
Một trong những vai trò quan trọng để đạt được điều này là “Product Release Engineer” với ứng dụng “Engineering Release” (hiển thị bên dưới). Ứng dụng này cho phép tạo định nghĩa kết cấu sản phẩm mà không cần mở công cụ CAD.
Tuy nhiên, đừng lo lắng, bất kỳ hạng mục kỹ thuật nào được thêm vào cấu trúc với Engineering Release sẽ tự động được thêm vào cấu trúc CAD. Vì vậy, khi dữ liệu CAD được mở trong công cụ liên quan như SOLIDWORKS, cấu trúc BOM sẽ được cập nhật với các mục mới.

Khi sản phẩm đã được thiết kế, kiểm nghiệm và phát hành, Complete Product Definition sẽ dễ dàng được gửi đến các hệ thống liên quan thông qua trao đổi dữ liệu tự động hoặc tệp dựa trên văn bản do người dùng tạo.
 


Top