Xin hỏi Có cách nào convert file .stl sang .x-t?

Ðề: Có cách nào convert file .stl sang .x-t?

dung phần mềm solidworks (hoặc pm 3D nào đó) mở lên rồi save as
 
Ðề: Có cách nào convert file .stl sang .x-t?

file stl là file dạng lưới và đám mấy điểm bạn à.Nên nó không thể convert theo cách thông thường là save as mà được.Bạn chỉ có cách dựng lại nó từ file stl đó thôi gọi là thiết kế ngược đó bạn
 
Author
Ðề: Có cách nào convert file .stl sang .x-t?

file stl là file dạng lưới và đám mấy điểm bạn à.Nên nó không thể convert theo cách thông thường là save as mà được.Bạn chỉ có cách dựng lại nó từ file stl đó thôi gọi là thiết kế ngược đó bạn
Anh có thể nói rõ hơn được không ạ?Thiết kế ngược có mất công không?
 
Ðề: Có cách nào convert file .stl sang .x-t?

Thiết kế ngược là dựng lại sản phẩm từ những file có sẵn dưới dạng lưới như stl đó bạn.Quy trình này nói chung là cũng mất chút thời gian tùy người làm và chi tiết khó hay dễ thui.Nếu chi tiết dễ thì mất ít thời gian thoi
 
Ðề: Có cách nào convert file .stl sang .x-t?

.stl mình nhầm .step, bạn up file lên đi. File như trong hình bạn đăng thì đơn giản, phải vẽ lại thành .part rồi save .x-t
 
Top