Cơ cấu giúp thay đổi chiếu quay của bơm

Author
Dear all.
Tôi có 1 câu hỏi mong mọi người giúp đỡ.
Đối với bơm piston liên kết bơm mồi là bơm bánh răng ăn khớp trong. hệ thống truyền động không đổi, nếu ban đầu bơm quy phải mà mua 1 bơm Chiều quay trên nameplate là quay trái, có cách nào thay đổi chiều quay của bơm để lắp cho phù hợp lại không và dùng chi tiết cơ khí nào để thay đổi nó, vì nếu không đúng chiều quay thì gây ra hư hỏng trong hệ thống.
Thank so much
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Top