Công cụ hỗ trợ Fishbone Diagram giải quyết bước xác lập bài toán trong Design thinking

Author
Công cụ hỗ trợ Fishbone Diagram giải quyết bước xác lập bài toán trong Design thinking

Design thinking là một phương pháp, công cụ hỗ trợ tuyệt vời giúp chúng ta giải quyết được bài toán phát triển sản phẩm. Đây là yếu tố tối quan trọng với một kỹ sư R&D cần phải có và để đánh giá một người làm R&D giỏi, người ta sẽ đánh giá trên mức độ vận dụng phương pháp này 1 các thành thạo, nhuần nhuyễn trong thực tế sản xuất.

Về nội dung, tư duy thiết kế là một quá trình gồm 5 bước: Đồng cảm - thấu hiểu (empathize), xác định vấn đề (define), ý tưởng (Ideate), tạo mẫu (prototye) và kiểm tra - đánh giá (Testing).

Trong mỗi bước, mỗi quá trình đều có các công cụ hỗ trợ để giải quyết bài toán một cách nhanh gọn, dễ dàng. Đó là 5W1H, đó là Fishbone diagram, là Brainstorming,... Và cụ thể trong bài viết này, Tôi xin giới thiệu 1 công cụ để giải quyết Define - xác định vấn đề. Đó là Fishbone diagram (Biểu đồ xương cá)

Fishbone diagram
là công cụ hỗ trợ sử dụng biểu đồ xương cá, với mục tiêu là tìm hiểu sâu được vấn đề. Sơ đồ này được giáo sư Ishikawa người Nhật bản phát kiến vào năm 1960 và đến nay đã được áp dụng rất thành công. Nhờ vào sơ đồ giúp ta có được cái nhìn tổng thể hơn về các nguyên nhân của vấn đề. Từ đó có thể đưa ra hướng giải quyết cho từng vấn đề.

Các bước để giải quyết:
Bước 1: Xác định mục tiêu, vấn đề
Bước 2: Sử dụng công cụ 5W1H để đào sâu, tìm hiểu nguyên nhân chính. Liệt kê ra và tìm nhiều nguyên nhân phụ khác. iếp tục như vậy tìm ra những nguyên nhân cụ thể hơn, gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến nguyên nhân chính.


Bước 3: Xây dựng biểu đồ xương cá, điền các thông tin vào ô và biểu thị mối quan hệ của các nhánh
Chú ý: mật độ xương cá càng dày => càng đào sâu, tìm hiểu được sâu hơn vấn đề. Việc thiết lập sơ đồ có sự tham gia của nhiều người, giúp các thành viên tăng tương tác trao đổi, bổ sung ý kiến. Từ đó có thể tổng hợp, tóm gọn một cách dễ dàng.


To be continued ...
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Top