Công cụ tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật, bằng độc quyền sáng chế

patent

New Member
Author
http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

Xin gửi tới anh em cơ sở dữ liệu của tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) về các giải pháp kỹ thuật, bằng độc quyền sáng chế.

Trong này có rất nhiều thông tin, giải pháp hữu ích nếu chúng ta có thể khai thác được nguồn thông tin này.

Nếu anh em trong diễn đàn cần hỗ trợ thêm về mảng Sở hữu trí tuệ thì cứ liên lạc với mình.

Nguyen Hoa Binh
Partner, Patent Attorney
DAITIN & ASSOCIATES CO., LTD.
(IP Agent in Vietnam, Laos, Cambodia and Myanmar)
Ho Chi Minh City & Hanoi
No. 19 Hoang Dieu Str., District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
T: +84-4-6270 0022; F: +84-4-6270 0020
Email: binh@daitin.com.vn
Website: www.daitin.com.vn
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Top