Dao khoét rộng lỗ

Author
Em đang tìm hiểu về quy trình chế tạo chi tiết, và có thắc mắc là dao khoét trong nguyên công Khoan-Khoét-Doa nó có khác gì dao doa không, tại em thấy thực tế người ta thường khoan-khoan rộng - rồi doa luôn chứ chưa thấy nguyên công khoét bao giờ.
 
Top