Delmia Apriso - Quản lý sản xuất hiệu quả cao

Author
Delmia Apriso - Đem lại giá trị cao cho khách hàng trong quản lý sản xuất.

Giải pháp Quản lý Sản xuất DELMIA Apriso giúp Doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động sản xuất trên quy mô toàn cầu để đạt được mục tiêu và duy trì hoạt động một cách hiệu quả nhất. Điều này được thực hiện thông qua tính liên tục kỹ thuật số: một môi trường mô phỏng được dùng để chia sẻ, kết nối tất cả các bên liên quan giúp cải thiện khả năng hiển thị, kiểm soát và đồng bộ hóa các hoạt động sản xuất, các quy trình, chuỗi cung ứng trên quy mô toàn cầu.

Bằng cách cung cấp trải nghiệm người dùng dựa trên mô hình kĩ thuật số, theo hướng dữ liệu, các Doanh nghiệp có thể tạo, quản lý và chia sẻ một bộ các quy trình hoạt động chung một cách tổng thể trên quy mô toàn cầu.Mở rộng Hệ thống Thực thi Sản xuất sang Hoạt động Kiểm kê, Chất lượng, Bảo trì và Lao động
Là một đơn vị sản xuất ngày nay, bạn có thể thấy rằng các phương pháp quản lý truyền thống không còn đủ tốt để đáp ứng và giải quyết các thách thức trong việc liên tục cải tiến và duy trì chất lượng sản xuất. Các công ty hàng đầu đang chuyển sang một loại giải pháp rộng hơn để cho phép chuyển đổi số và linh hoạt hơn trong hoạt động sản xuất – chỉ khi đó, bạn mới có thể kiểm soát và có cái nhìn sâu sắc hơn vào các vấn đề trong Doanh nghiệp của mình.

Một giải pháp mà Không chỉ quản lý các công đoạn sản xuất, mà còn cả kho hàng, kiểm soát chất lượng và dòng nguyên liệu trong suốt quá trình sản xuất từ mạng lưới cung cấp sản phẩm. Đó là hệ thống Quản lý sản xuất MES/MOM DELMIA Apriso.

DELMIA Apriso đến từ hãng Dassault Systèmes là giải pháp MES, MOM hàng đầu trên thế giới trong việc cung cấp khả năng quản lý toàn bộ các khâu thông qua một nền tảng thống nhất. DELMIA Apriso quản lý và thực hiện các quy trình, bao gồm các quy trình liên quan đến sản xuất, chất lượng, kho hàng, bảo trì, quản lý lao động và chuỗi cung ứng.

Bằng việc cung cấp những chức năng lớn hơn nhiều so với Hệ thống quản lý truyền thống, DELMIA Apriso giúp cho việc lập kế hoạch kinh doanh trở nên chính xác và rõ ràng hơn bao giờ hết nhờ khả năng hiển thị trực quan và kiểm soát theo thời gian thực với tất cả các hoạt động sản xuất, từ đó giúp cải thiện tính linh hoạt đồng thời giảm chi phí và tăng chất lượng.

DELMIA Apriso cung cấp giải pháp toàn diện để đạt được hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất đồng thời có thể được điều chỉnh và mở rộng để phù hợp với quy mô từ nhỏ tới lớn. Giải pháp lấp đầy khoảng cách giữa các hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp như ERP (cấp 4 trong tháp ISA-95) và các kết nối trang thiết bị liên quan đến Điện toán Biên (cấp 1 trong tháp ISA-95), cung cấp khả năng quản lý phong phú cũng như khả năng hiển thị trực quan và kiểm soát từ đầu đến cuối trong quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp.

Giải pháp quản lý sản xuất DELMIA cung cấp một phương pháp tiếp cận mới để đạt được và duy trì vị thế dẫn đầu trong sản xuất bằng cách
  • Cung cấp thông tin phù hợp cho đúng người vào đúng thời điểm để đưa ra quyết định tốt hơn về mọi khía cạnh của sản xuất, bao gồm lập kế hoạch nâng cao, phân tích năng lực sản xuất, số lượng bán thành phẩm (WIP), vòng quay hàng tồn kho và thời gian đặt hàng tiêu chuẩn
  • Quản lý tất cả các mối quan hệ khác nhau nhưng phụ thuộc lẫn nhau của sản xuất để đơn giản hóa các quy trình và cho phép cộng tác tốt hơn bằng cách cung cấp một hệ thống hồ sơ duy nhất cho toàn doanh nghiệp
  • Cung cấp một “phiên bản duy nhất của sự thật” giúp loại bỏ “lỗ hổng” của các hoạt động và phòng ban, do đó cho phép luồng thông tin đồng bộ và xuyên suốt để kiểm soát chặt chẽ hơn các quy trình sản xuất khác nhau
  • Giúp Doanh nghiệp đáp ứng các mục tiêu về giảm lãng phí, giảm hàng tồn kho và chu kì trung gian để cải thiện hiệu quả, tăng chất lượng và tăng sự hài lòng của khách hàng
  • Cung cấp nền tảng vững chắc cho việc quản lý chất lượng, cho hoạt động cải tiến liên tục và tuân thủ quy định với tổng chi phí thấp nhất.
 
Lượt thích: Nova
Top