Diễn đàn bị loãng chủ đề

Nova

MES Lab. Founder & C.E.O
Hàng ngày vào Bài mới, em vẫn xóa & khóa nick các bài spam hoặc không phù hợp. Đôi khi không theo dõi liên tục vẫn có đối tượng lọt lưới ạ.
Quan điểm của BQT là xóa hết những bài gây loãng diễn đàn.
 
Top