Dùng thêm gì để hết bị lỗ hổng giữa bạc dẫn hướng và lỗ chi tiết ngay dấu chấm đen( d1=1) ấy ạ, ai giúp e với ạ, e cảm ơn

Top