Đường chấn khi trải phôi trong Sheetmetal !

CUONGGA

New Member
Ðề: Đường chấn khi trải phôi trong Sheetmetal !

Hình phía trên, bạn đã trải phôi theo lệnh fold/unfold, còn hình phía dưới là dùng lênh flatten.
Với fold/unfold, bạn có thể sửa trên phôi đã được trải và gập lại như ban đầu, kết quả là phần gập được làm mới theo những sửa đổi của bạn khi trải phôi. Còn với flatten, những sửa đổi khi bạn trải phôi không được cập nhật khi bạn gập lại theo hình dạng thiết kế ban đầu.
 
Author
Ðề: Đường chấn khi trải phôi trong Sheetmetal !

Hình phía trên, bạn đã trải phôi theo lệnh fold/unfold, còn hình phía dưới là dùng lênh flatten.
Với fold/unfold, bạn có thể sửa trên phôi đã được trải và gập lại như ban đầu, kết quả là phần gập được làm mới theo những sửa đổi của bạn khi trải phôi. Còn với flatten, những sửa đổi khi bạn trải phôi không được cập nhật khi bạn gập lại theo hình dạng thiết kế ban đầu.
>> không sử dụng lệnh Fold, Unfold vẫn bị như vậy bạn ạ. Bên drawing khi trải phôi vẫn bị. Đã Reset hết các trang trong Tools/Option mà không được. Rất lạ là mở một file cũ thì không sao.
 
Top