Xin hỏi Đường line, spline trong Solidworks

ndpdpu

New Member
Author
Xin chào mọi người, em đang có thắc mắc mong mọi người giúp đỡ !
Khi vẽ đường spline trong Sketch, khi em edit thì không hiện những đường mũi tên như hình 1 mà chỉ như hình 2 dưới đây.
03.PNG


01.png


+ Khi vẽ đường Line hoặc Circle em muốn vừa vẽ có thể nhập kích thước luôn.
02.pngMong mọi người chỉ cho em cách cài đặt 2 trường hợp trên ạ
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Attachments

- bỏ check proportional trong tab option khi chọn spline (nên vẽ spline bằng lệnh style spline dễ điều khiển hơn)
- check enable on screen ... (trong option - sketch)
1601617005110.png
 
Top