Em không thấy lệnh Variable Section Sweeps trên Creo 1.0

Ðề: Creo 1.0

Chào bạn,
Trong Creo 1.0 lệnh Variable Section Sweep đã được tích hợp chung vào lệnh Sweep.
Bạn click chọn lệnh Sweep trên Tool Bar. Sau đó chọn biểu tượng
, với tùy chọn đó là bạn đã vào lệnh Variable Section Sweep.

Theo mình biết thì trong lệnh Variable Section Sweep có 3 cách tạo hình, như sau:
- Tạo hình bằng cách tiết diện thay đổi khi quét dọc theo các quỹ đạo (Trajectory)
- Tạo hình bằng cách tiết diện thay đổi biến thiên theo phương trình (Relations)
- Tạo hình bằng cách tiết diện thay đổi biến thiên theo đồ thị (Graphs)

1) Trajectory
2) Relation


Relations: sd7=3+2*sin(trajpar*360*18)3) Graph


Origin Trajectory


Graph


SectionLệnh Variable Section Sweep có lẽ là lệnh có tính năng độc đáo và mạnh mẽ nhất trong nhóm lệnh có liên quan đến Sweep trong việc tạo dựng Surface.
 
Last edited:
Top