Giới thiệu [EVENT] THAM GIA WEBINAR " TÌM HIỀU VỀ THIẾT BỊ ĐO ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KIM LOẠI //

Author
[English Below] Xin phép Ad cho mình đăng thông tin mời tham gia đăng ký tìm hiểu sản phẩm kỹ thuật này.
[EVENT] THAM GIA WEBINAR " TÌM HIỀU VỀ THIẾT BỊ ĐO ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KIM LOẠI // "

Xem thêm tại:
̛̀ : Thứ 6, ngày 01/10/2021 vào lúc 10:00PM - 10:45PM
̛̣: https://register.gotowebinar.com/regi.../5585633835823197711
Nội dung buổi WEBINAR gồm:
1. Tổng quát "Dòng thiết bị đo độ nhám bề mặt" của MARH
2. MARSURF PS 10 và các tính năng, đặc điểm vượt trội.
3. ỨNG DỤNG & ƯU ĐIỂM của MARSURF PS 10
4. Ưu đãi bất ngờ dành cho người tham gia.

[English Below]
---------------------------------------------
We would like to invite you to attend our upcoming Webinar on, "Introducing the MarSurf PS10 portable roughness device !!".
Topics covered in this webinar:
1. Latest Portable Roughness product family from Mahr
2. Key features of the all NEW MarSurf PS 10
3. Applications & Advantages
4. Special Limited Offer !!
We look forward to seeing you at the event!!
#marsurf #MARH #smartsurf #MARSURFPS10 #maydodonham #cokhichinhxac #giacongtheoyeucau #giacongkimloai
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Top