FLASH Mô Phỏng Động Học Trong ÔTÔ

#1
Xin tặng các bạn file flash mô phỏng hệ thống khi làm việc của động cơ và các cơ cấu có liên quan
TẤT CẢ CÓ 28 CHƯƠNG, VỚI MÔ HÌNH TRỰC QUAN NÓ ĐÃ MÔ PHỎNG CÁC QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ VÀ HỆ TRUYỂN ĐỘNG TRONG ÔTÔ.
link download:
CHƯƠNG 1:
http://www.mediafire.com/?mytjttzmmlw
CHƯƠNG 2 :
http://www.mediafire.com/?mk2wtwmnxm2
CHƯƠNG 3:
http://www.mediafire.com/?zt3n2wjmmrn
CHƯƠNG 4:
http://www.mediafire.com/?zntjk2bqu5j

CÒN NỮA CÁC BẠN VÀO ĐÂY LẤY NHÉ
 
Top