[FREE] Xem trước các nội dung của sách "Thiết kế và Phát triển sản phẩm"

Nova

MES Lab. Founder & C.E.O
#1
Liên kết hữu ích

Tìm hiểu thêm


***
Mở đầu: Tư duy Thiết kế (trích 1 số trang)
 
Last edited:

Nova

MES Lab. Founder & C.E.O
#2
Ðề: [FREE] Xem trước các nội dung của sách "Thiết kế và Phát triển sản phẩm"

Chương 1: Giới thiệu về Thiết kế và Phát triển Sản phẩm (trích 1 số trang)

'
Sẽ cập nhật tiếp các chương khác...
 

Nova

MES Lab. Founder & C.E.O
#3
Ðề: [FREE] Xem trước các nội dung của sách "Thiết kế và Phát triển sản phẩm"

Chương 2: Quá trình Thiết kế và Phát triển Sản phẩm (trích 1 số trang)


Sẽ cập nhật tiếp các chương khác...
[LEFT]
[/LEFT]
 

Nova

MES Lab. Founder & C.E.O
#4
Ðề: [FREE] Xem trước các nội dung của sách "Thiết kế và Phát triển sản phẩm"

Chương 3: Phát triển Ý tưởng Sản phẩm (trích 1 số trang)Sẽ cập nhật tiếp các chương khác...
 

Nova

MES Lab. Founder & C.E.O
#5
Ðề: [FREE] Xem trước các nội dung của sách "Thiết kế và Phát triển sản phẩm"

Chương 5: Khảo sát nhu cầu Khách hàng (trích 1 số trang)

Khách hàng muốn gì?
Sẽ cập nhật tiếp các chương khác...
 
Top