Giảm thiểu chi phí vận hành và bảo trì trong khai thác mỏ

Author
1667791987833.png
Giảm thiểu chi phí vận hành và bảo trì là động lực kinh doanh chính trong khai thác. Thách thức của những việc này là trong một môi trường làm việc liên tục, luôn thay đổi. Ở tuyến đầu khai thác là các nhân viên điều độ chịu trách nhiệm lập lịch và giao lệnh công việc cho người vận hành và thiết bị. Việc ra quyết định của họ giúp đội vận hành hoạt động hiệu quả.
Nhiều hệ thống quản lý đội xe hiện có trên thị trường cho thấy các mỏ đang mong muốn cải thiện hiệu quả hoạt động của mình. OP Pro là giải pháp hàng đầu của Hexagon để quản lý đội xe. Nó kết hợp phần cứng và phần mềm để có cái nhìn sâu sắc về sản xuất. Phiên bản mới nhất, OP Pro 3.0 giới thiệu giao diện và trải nghiệm người dùng hoàn toàn mới, cũng như giao tiếp ngang hàng để đảm bảo rằng không có khoảng cách trong phạm vi toàn bộ hệ thống.

1667792033588.png
OP Pro 3.0 giới thiệu giao diện người dùng UI/UX tích hợp mới cho phép người vận hành tương tác trực quan với phần mềm
Vào tháng 5 năm 2020, Hexagon đã tiến hành thử nghiệm ba tháng với các nhân viên điều phối từ các nhà thầu mỏ Adaro’s PT Saptaindra Sejati bằng cách sử dụng những tiến bộ mới nhất trong OP Pro, đặc biệt là công cụ Trình tối ưu hóa Optimizer.
OP Pro Optimizer là công cụ tối ưu hóa sản xuất theo thời gian thực giúp các xe vận chuyển đi đúng chỗ. Công cụ này lấy một loạt các tham số do người dùng và hệ thống xác định để tính toán các kế hoạch tối ưu. Điều này bao gồm các ưu tiên về xúc bốc và vật liệu, năng lực, mạng lưới đường bộ, các hạn chế, thời gian xếp hàng và hơn thế nữa.
OP Pro 3.0 mang đến nhiều chức năng hơn bao gồm một mô-đun nâng cao để quản lý thời gian nghỉ, nhật ký chi tiết để hiển thị những thông số nào đã được xem xét trong tính toán và các cải tiến dễ sử dụng khác.
Trong quá trình thử nghiệm kéo dài ba tháng, Adaro đã giảm số lượng xe tải vận chuyển trên mỗi đội xuống hai chiếc, tăng năng suất từ 91,88% lên 103,44% so với kế hoạch và giảm thời gian dừng để bốc xúc từ 12 phút mỗi giờ xuống còn 7 phút.
Mặc dù nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả bao gồm điều kiện hoạt động, cơ sở hạ tầng và kỹ năng của người điều phối, nhưng dữ liệu được thu thập trong thử nghiệm này cho thấy một số lợi ích thực sự của việc triển khai Trình tối ưu hóa. Tối ưu hóa sản xuất là một yếu tố khác biệt so với các sản phẩm FMS khác.
Dữ liệu và kết quả được ghi lại trong loạt bài gồm ba phần (phần 1, phần 2, phần 3) có sẵn trên LinkedIn. Tìm hiểu thêm về cách OP Pro có thể giúp bạn tăng năng suất và làm được nhiều việc hơn với ít chi phí hơn.
Phần 1:
https://www.linkedin.com/pulse/opti...flagship3_pulse_read;2VQqfDM7RPW7mHPuILSxSA==
Phần 2:
https://www.linkedin.com/pulse/opti...flagship3_pulse_read;2VQqfDM7RPW7mHPuILSxSA==
Phần 3:
https://www.linkedin.com/pulse/optimizer-fleet-management-system-part-3-henry-johannes-sirait/
Theo Hexagon Mining
 
Top