Giao lưu G code - chỉnh sửa file post Powermill

Author
Lập trình Powermill đã ít người sử dụng tốt , việc xuất post lại gây khó khăn cho người lập trình. Mình xin phép các tiền bối về Powermill giúp ACE mới làm quen với phần mềm cũng như các anh em đang còn vướng mắt về file post có đươc file dịch ưng ý và thuận tiện nhất cho công việc . Nhân tiện mong được giao lưu -học hỏi và làm quen với anh em xa cũng như gần .
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

QuyenQCM

Active Member
Ðề: Giao lưu G code - chỉnh sửa file post Powermill

Mình thường dùng 1 phần mềm riêng để cắt chương trình của dustpost Fanuc 11M
bạn tham khảo trên diễn đàn mình đã up!
 
Author
Ðề: Giao lưu G code - chỉnh sửa file post Powermill

Chào anh. Em cũng đọc trên diễn đàn mélab va diễn đàn TGCNC thấy ít ai chia sẻ phần chỉnh sửa filepotst . Mà khi dung pmill xuat ra la co thể chạy mà không cần thêm hay bớt giốnh như mình lâp trình bằng tay. Ví dụ như :%
O0001
N10G28G91X0Y0Z0
N20G40G17G80G49
N30T16M6
N40G54G90
N50( Toolpath Name: v3)
N60( Output:)
N70( Units: MM)
N80( Tool Coordinates: Tip)
N90( Tool Number: 16)
N100( Tool Id: E16R08)
N110( Coolant: Standard)
N120( Gauge Length: 80.0)
N130( Block:)
N140( MIN X: -65.000)
N150( MIN Y: -30.000)
N160( MIN Z: -0.000)
N170( MAX X: 15.000)
N180( MAX Y: 30.000)
N190( MAX Z: 11.000)
N200( COORDINATE SYSTEM: Active Workplane)
N210( Datum - Tool Tip:)
N220(   X: -8.050)
N230(   Y: -29.364)
N240(   Z: 21.000)
N250( Number of Flutes: 2)
N260( Tool:   Tip Radiused)
N270( DIAMETER: 16.000)
N280( TIP RADIUS: 0.800)
N290( Safety:)
N300( Tool Cutting Moves: Safe No Gouges)
N310( Tool Leads: Safe No Gouges)
N320( Tool Links: Safe No Gouges)
N330( Holder Cutting Moves: Collisions Not Checked)
N340( Holder Leads: Collisions Not Checked)
N350( Holder Links: Collisions Not Checked)
N360( Toolpath: Pattern)
N370( STEPOVER: 12.000)
N380( TOLERANCE:0.005)
N390( THICKNESS:0.000)
N400( Toolpath Stats:)
N410( LENGTH: 1544.512)
N420( TIME: 0/02/21)
N430( LIFTS: 21)
N440G0G43X-8.05Y-29.364Z15.833S2500H16M3
N450G1Z10.833M8F455
N460X-1.686Y-23.F650
N470X8.Y-13.314
.........
%
( T - 16   v3 )
 )
G90G17G00G40G49G80
G91G28Z0
G90G54X0Y0
G43X-8.05Y-29.364Z15.833H16S2500M03
G01Z10.833M08F455
X-1.686Y-23.F650
...........
%
O0001
(ToolPathName= v3)
(Date:- 04 / 23 / 16)
(Time:11 : 24)
(Toolnum=16.0)
(Toollength=80.0)
(Dia=16.0)
(Tip rad=.8)
G0G17G40G80G49G90
M6 T16
G17 G0 X-8.05 Y-29.364
S2500 M3
M8
G43 H16 Z21.
G0 X-8.05 Y-29.364 Z15.833
G1 Z10.833 M8 F455
X-1.686 Y-23. F650
............

%
 )
G00 G91 G28 Z0
G90G17G00G40G80G54
X-8.05Y-29.364Z15.833S2500M03
G01Z10.833M08F455
X-1.686Y-23.F650
X8.Y-13.314
 
Author
Ðề: Giao lưu G code - chỉnh sửa file post Powermill

%
(chuong trinh = 1-bt )
( thoi gian chay = 00:02:26 )
( dao : E16r08  loai  :tipradiused=d16.r0.8 )
(luong du =0.300 )

g40 g49 g50 g80
g00g54g90 x-11.272 y-35.94
g43 z10.
S1800m03
x-11.272 y-35.94
z10.
Z5.
G01 z-0.492f560
y-27.5f800
............................
 

QuyenQCM

Active Member
Ðề: Giao lưu G code - chỉnh sửa file post Powermill

cái này cũng đơn giản mà
mình ko muốn làm vì file post fanuc 11M mình đang chạy quen, ko muốn đối
 

QuyenQCM

Active Member
Ðề: Giao lưu G code - chỉnh sửa file post Powermill

Tham khảo nhé
[video=youtube;qT75uLmpcxA]
/video]
 

QuyenQCM

Active Member
Ðề: Giao lưu G code - chỉnh sửa file post Powermill

%
(chuong trinh = 1-bt )
( thoi gian chay = 00:02:26 )
( dao : E16r08 loai :tipradiused=d16.r0.8 )
(luong du =0.300 )

g40 g49 g50 g80
g00g54g90 x-11.272 y-35.94
g43 z10.
S1800m03
x-11.272 y-35.94
z10.
Z5.
G01 z-0.492f560
y-27.5f800
............................
Bạn hướng dẫn mọi người làm nhé
 
Author
Ðề: Giao lưu G code - chỉnh sửa file post Powermill

Bạn hướng dẫn mọi người làm nhé
Mỗi dòng máy sẽ có thuât toán và đinh nghĩa biến khác nhau nên em cũng không biết chia sẻ như thế nào nữa. nếu anh cần thì cứ gửi file post qua em thay đổi vài thuật toán rồi trả lại anh là ok . Vì nhiều khi phải thử đi thử lại nhiều lần đến khi được thì thôi.
 

Jerry

New Member
Ðề: Giao lưu G code - chỉnh sửa file post Powermill

Bản 2017 sử dụng Manufacturing Post Processor Utility kèm theo chỉnh post rất trực quan, dễ dàng không phải mò mẫm trong đám văn bản như trước đây nữa nha các bác.
 
Ðề: Giao lưu G code - chỉnh sửa file post Powermill

Bản 2017 sử dụng Manufacturing Post Processor Utility kèm theo chỉnh post rất trực quan, dễ dàng không phải mò mẫm trong đám văn bản như trước đây nữa nha các bác.
Bạn có thể hướng dẫn mình tạo 1 post mới không? mình mò mà không biết các thủ tục để khai báo trong đó :(
 
Bản 2017 và 2018 có phần chỉnh sửa post luôn rất tiện ko như trc nũa. Đặc biệt là dành cho những máy ATC. Có thể dùng nó để mở và sửa các bản trc đó như 2010. Nhưng mở những bản cũ thì ko sửa dc hết như mình muốn. Thấy bản 2018 giao diện mới nhìn rât trực quan
 
Top