Chia sẻ Giáo trình Phần mềm GIM sử dụng trong môn Cơ: Cơ học, Cơ học lý thuyết, sức bền vật liệu, ...

#1
GIM được tạo bởi nhóm nghiên cứu COMPMECH thuộc khoa Cơ khí, Đại học Basque Country (UPV/EHU)
Phần mềm GIM được dùng để phân tích động học, mô phỏng chuyển động, phân tích cơ cấu phẳng và phân tích tĩnh cơ cấu cơ khí; phục vụ rất nhiều cho sản xuất, nghiên cứu, giáo dục.
Phần mềm này là công cụ hỗ trợ rất mạnh cho các môn Cơ: Cơ học, Cơ học lý thuyết, Sức bền vật liệu,

Vì sự phát triển của tri thức - nơi chia sẻ sự hiểu biết - kinh nghiệm
Nghiêm cấm sử dụng với mục đích thương mại

Link tham khảo giáo trình:
https://app.box.com/s/mqicodib7p2xrbwjuzvsz77e50y8tuce
 

Thành viên đang online

Top