giáo trình tiện CNC

Author
giáo trình MĐ25-11 chu trình gia công tiện
I các chu trình gia công thô
II gia công ren, các chu trình gia công ren
 
Ðề: giáo trình tiện CNC

không hiểu bạn đang nói gì nữa
 
V

vumale

Ðề: giáo trình tiện CNC

đưa chủ đề cụ thể lên chứ đưa tào lao gì vậy >>!>!!>:35::35::35:
 
Top