giúp em với

Author
Em đang làm seminar về cacbon nanotube. Em không hiểu trong quá trình tinh chế cacbon nanotube có quá trình loại bỏ các hạt xúc tác kim loại bằng cách đi qua dòng acid ngược chiều HCl (acid reflux HCl) sau đó lọc rửa rồi ủ nhiệt.
Cho em hỏi : tại sao phải dùng dòng acid ngược chiều và quá trình này diễn ra như thế naò? Ủ nhiệt ở đây có giống trong kim loại không?
Thanks.
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Top