Gộp khối để dùng sell trong inventor

bonze

Active Member
Trong inventor có công cụ vẽ ống đó bạn, đó là phần Environments/ Tube and Pipe trong môi trường Assembly đấy. Dùng công cụ này lưu ý là nên tạo 1 khối gốc tọa độ, để các đường dóng của nó song song với khối này, ko là về sau sẽ bị nhảy loạn lên đấy, vì tâm ống nó là đối đượng adapter, ko phải fix như cad.
 
Top