Hàn hồ quang lực

Ðề: Hàn hồ quang lực

Bạn dùng ngôn ngữ kỹ chư đúng
Mình chưa nghe thấy " Hàn hồ quang lực " bao giờ cả và trong hơn 100 phương pháp hàn cũng ko có phương pháp nào như bạn nói.
Bạn xem lại để Anh, em hội ý nhé.
 
Top