Học + thực hành 3 tiếng khai mở khả năng sáng tạo Ý tưởng

Nova

MES Lab. Founder & C.E.O
#1
IDK3 là khóa học ngắn, kéo dài trong 3 tiếng đồng hồ, bao gồm lý thuyết và thực hành tại chỗ về kỹ thuật Sáng tạo Ý tưởng.
IDK3 giúp học viên ngay sau khóa học có thể nắm chắc các phương pháp để khai mở tiềm năng sáng tạo sẵn có và nảy sinh các ý tưởng có chất lượng nhằm tạo tiền đề cho việc giải quyết công việc chuyên môn, các vấn đề phát sinh trong cuộc sống cũng như phát triển sản phẩm.
 
Top