Xin hỏi Hình chiếu 2D trong Solid bị xoay

đây là lỗi khi bạn lắp ráp. đối với chi tiết đầu tiên thì nên cố định nó lại và bắt trùng tâm với tâm của mặt phẳng.
Bạn cần xóa bỏ các rằng buộc ban đầu và lắp ráp lại.
 
Top