Hình dao chuốt rãnh then 3D

Có file gốc thì post lên cho ai muốn tham khảo thì xem.Lần sau post có dấu nhé, theo mình nên chuyển sang mục dụng cụ cắt thì hơn.
 
Top