Hình dung của bạn về mức phát triển nghề & mức lương như thế nào?

Nova

MES Lab. Founder & C.E.O
Author
Đây là chủ đề được tạo ra để các bạn có thể chia sẻ hình dung của mình & nhận đc những thông tin hữu ích từ các bạn khác.

Ngành kỹ thuât hoặc các ngành khác đều có những ngạch lương & thăng tiến có nhiều điểm khá tương đồng, chia sẻ được.

Ví dụ, các bạn hình dung 01 người làm mảng cơ khí khi bắt đầu đi làm, sau 15 năm thì có những khả năng nào dẫn dắt anh ta đi đến những điểm nào? (tất nhiên, có nhiều lộ trình ra nhiều kết quả khác nhau)
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Nova

MES Lab. Founder & C.E.O
Author
Trong ngành kỹ thuật chẳng hạn, bạn hình dung 1 người 15 năm kinh nghiệm có thể đảm nhận những vị trí công tác nào (từ thông tin bạn có), và mức lương tầm bao nhiêu?

Có người trăm triệu, có người vài chục. Có ai đứng nguyên tại chỗ?
 
Top