Hình thành 5 tập đoàn kinh tế xây dựng lớn

Author
Hình thành 5 tập đoàn kinh tế xây dựng lớn

Sắp xếp một số Tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng thành 5 tập đoàn kinh tế lớn. Các tập đoàn này sẽ là tổ chức kinh tế mạnh, đóng vai trò quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế mình tham gia.
Đây là nội dung mới được đề cập đến trong kế hoạch sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN) từ nay đến 2010 của Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ.
Theo Bộ Xây dựng, những ngành có tầm quan trọng, có thế mạnh, có khả năng phát triển thành tập đoàn bao gồm: công nghiệp xây dựng (gồm cả đầu tư, thi công xây dựng công trình theo các dự án trọng điểm quốc gia, có qui mô lớn); công nghiệp cơ khí, chế tạo thiết bị nặng (đầu tư thiết kế, chế tạo máy móc, thiết bị phục vụ các ngành kinh tế - kỹ thuật); tổng thầu xây lắp; sản xuất - kinh doanh xi măng và công nghiệp vật liệu xây dựng; đầu tư phát triển đô thị và kinh doanh bất động sản, cơ hạ tầng đô thị, khu công nghiệp...
Vì vậy, Bộ đã đề xuất lựa chọn 5 Tổng công ty có khả năng nhất tiếp nhận và quản lý phần vốn nhà nước ở các tổng công ty, công ty thuộc các Bộ ngành, địa phương khác có cùng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, có cùng chiến lược phát triển và tự nguyện tham gia phát triển thành tập đoàn.
Theo đề xuất, 5 Tổng công ty được chọn là: Tổng Công ty Sông Đà; Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam; Tổng Công ty Xi măng Việt Nam; Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam; Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội.

Cụ thể, Tập đoàn Công nghiệp xây dựng sẽ do Tổng Công ty Sông Đà (SONG DA) làm nòng cốt. Đồng thời quản lý vốn và tiếp nhận các thành viên là Tổng Công ty Cơ khí xây dựng (COMA); Tổng Công ty Sông Hồng (SONG HONG. CORP); Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX. JSC)... để phát triển tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư, thi công, tổng thầu thi công xây dựng công trình.

Tập đoàn Công nghiệp cơ khí, chế tạo thiết bị nặng với chủ lực là Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) với sự hợp sức của Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI); Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng (BACH DANG); Tổng Công ty miền Trung (COSEVCO)... để hình thành một tập đoàn mạnh trong lĩnh vực đầu tư thiết kế, chế tạo máy móc, thiết bị phục vụ các ngành kinh tế – kỹ thuật; tổng thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị đồng bộ.

Tập đoàn Xi măng và công nghiệp vật liệu xây dựng sẽ chọn Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VINACEM) là lực lượng chính cùng với Tổng Công ty Thuỷ tinh và gốm xây dựng (VIGLACERA) và các đơn vị khác hình thành tập đoàn mạnh trên lĩnh vực vực kinh doanh doanh xi măng và vật liệu xây dựng khác.

Tập đoàn Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản chọn Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) làm nòng cốt. Đồng thời, IDICO sẽ tiếp nhận các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CCNo1); Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 (FiCO); Công ty Đầu tư phát triển – Xây dựng (DIC. CORP) và các đơn vị khác.

Tập đoàn Đầu tư kinh doanh bất động sản và phát triển đô thị sẽ chọn Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (HANCORP) cùng với Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) và kêu gọi các đơn vị khác tự nguyện tham gia phát triển thành thế lực mạnh trong việc đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án nhà ở; đầu tư kinh doanh bất động sản; các dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp... qui mô lớn.

Bộ Xây dựng cho biết, trước mắt sẽ đẩy nhanh việc cổ phần hoá và thực hiện việc giao thực hiện quyền và nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty mẹ (Tổng công ty) thuộc cho 5 Tổng công ty được lựa chọn hình thành các tập đoàn kinh tế. Sau đó sẽ trình Chính phủ một Đề án chi tiết hình thành các tập đoàn kinh tế. Nếu đề án được phê duyệt, có thể từ quý IV/2007 sẽ bắt đầu ra mắt các tập đoàn kinh tế này.

24H.
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Top