Hội thảo "Tối ưu gia công qua mô phỏng"

Author
Hội thảo "Tối ưu gia công qua mô phỏng"
Achieving Process Optimization Through Simulation

1585105699039.png
Chủ đề bao gồm:
- Tối ưu hóa quy trình gia công mang lại lợi ích to lớn.
- Tại sao kết hợp chương trình CAM và phần mềm mô phỏng.
- Giảm thời gian Air Cutting và tối ưu hiệu suất sử dụng dao cắt làm giảm đáng kể thời gian gia công.
- Tại sao tối ưu hiệu suất gia công có thể nâng cao tuổi thọ dao cắt lên 2X.
- Tải "Smart" tool từ Cloud giúp người lập trình đánh giá và lựa chọn feeds/speeds phù hợp và thiết lập tối ưu tự động.
- Tiến hành đồng thời tối ưu và kiểm tra cấu trúc chương trình NC.

Link đăng ký: https://www.smeresources.org/r/CGT/d/contentFocus?pcID=77fe5ca1943e8792c853b51e9e8269ad&showForm=1
Ngày: 26/3/2020
 
Top