Hội thảo trực tuyến 3DEXPERIENCE® Business Innovator: Một khởi đầu mới về cộng tác thiết kế

pcbgt

New Member
Author
Hội thảo trực tuyến 3DEXPERIENCE® Business Innovator: Một khởi đầu mới về cộng tác | Demo thực tế dự án "Flexible Water Bottle"
webinar 3dexperience.png

3DEXPERIENCE Collaborative Business Innovator thay đổi phương thức làm việc thời 4.0!
Collaborative Business Innovator là một không gian làm việc mà bạn có thể điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu phát triển sản phẩm của bạn. Về cơ bản, nó giúp các bộ phận của công ty từ thiết kế đến Marketing có thể giao tiếp, chia sẻ và xem các tệp SOLIDWORKS trong một môi trường được quản lý duy nhất, cho phép các bộ phận của công ty kết nối với nhau và có kế hoạch cải tiến trong suốt vòng đời thiết kế.
Các nội dung nổi bật:
- Tổng thể về giải pháp nền tảng trực tuyến 3DEXPERIENCE® Works
- Collaborative Business Innovator là gì?
- Trải nghiệm trên Top Roles với dự án "Flexible Water Bottle"
  • Khái niệm dự án bắt đầu với 3DDashboard
  • Team work ý tưởng với 3DSwym
  • Phát thảo ý tưởng với 3D Sketch
  • Lưu và tìm kiếm trực tuyến với 3DDrive+ 3DSearch
  • 3DPlay - Đánh giá nguyên mẫu
- Lợi ích Collaborative Business Innovator bên trong dự án "Flexible Water Bottle" dành cho các doanh nghiệp.
- Q&A

LINK ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH:
https://pcb-graphtech.com.vn/event/...-flexible-water-bottle-2021-04-23-12/register

Liên Hệ Với Ban Tổ Chức/ Contact Us!
Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ kịp thời.
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Top