Hỏi về ký hiệu mối hàn

Author
Mọi người cho mình hỏi 2 hình vẽ này ký hiệu như vậy nghĩa là gì ?


Trong bản vẽ lắp của mình còn có rất nhiều chỗ họ đánh số thứ tự ở các vị trí khác nhau và để màu khác mà mình không hiểu là gì nữa. Trong phần ghi chú của bản vẽ cũng không có. Bác nào có tài liệu gì về tiêu chuẩn mối hàn share cho mình được không ? Thanks !
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

BKMetalx

New Member
Ðề: Hỏi về ký hiệu mối hàn

Diễn đàn có nhiều bài bàn về vấn đề này rồi mà :-?. Bạn có thể tham khảo hình vẽ sau để rõ hơn này


Tài liệu thì bạn download ở đây
 

vanlinh

New Member
Ký hiệu mối ghép hàn

- Ký hiệu mối ghép hàn được ghi trên bản vẽ theo một thứ tự nhất định và ghi trên giá ngang của đường gióng đối với mối hàn thấy và ghi dưới giá ngang đối với mối hàn khuất.
- Bạn down file về xem rõ hơn.
 
Last edited by a moderator:
Ðề: Hỏi về ký hiệu mối hàn

Đây là Kí hiệu theo hệ thống tiêu chuẩn của châu âu. Bạn có thể tham khảo tiêu chuẩn iso 4063. kích thước mối hàn góc có thể biểu diễn bởi các thông số:
z là cạnh của tam giác vuông.
a là đường chéo.
s là tổng đường chéo cộng độ sâu ngấu vào KLCB.
13 là phương pháp hàn SMAW (bao gồm từ 131 đến 138 quy định về phương pháp hàn (MIG, MAG, FCAW) và khí bảo vệ).
25 là khoảng cách giữa 2 mối hàn từ đuôi mối này đến đầu mối kia.
kí hiệu bên nét khuất là mối hàn ở bên far side và ngược lại.
Bạn xem tiêu chuẩn sẽ rõ hơn.
 
Ðề: Hỏi về ký hiệu mối hàn

Đây là Kí hiệu theo hệ thống tiêu chuẩn của châu âu. Bạn có thể tham khảo tiêu chuẩn iso 4063. kích thước mối hàn góc có thể biểu diễn bởi các thông số:
z là cạnh của tam giác vuông.
a là đường chéo.
s là tổng đường chéo cộng độ sâu ngấu vào KLCB.
13 là phương pháp hàn SMAW (bao gồm từ 131 đến 138 quy định về phương pháp hàn (MIG, MAG, FCAW) và khí bảo vệ).
25 là khoảng cách giữa 2 mối hàn từ đuôi mối này đến đầu mối kia.
kí hiệu bên nét khuất là mối hàn ở bên far side và ngược lại.
Bạn xem tiêu chuẩn sẽ rõ hơn.
 
Top