[Hướng dẫn] Mở chủ đề thảo luận mới trên diễn đàn MES Forums

Meslab News

Administrator
Ban Quản trị
Moderator
Bước 1: Tại trang chủ của diễn đàn > Chọn mục "Mở chủ đề thảo luận mới"
1669255134074.png
Bước 2: Sau khi bảng "Mở chủ đề thảo luận mới" hiện ra thì chọn chủ đề muốn đăng
1669255192570.png
Bước 3: Thêm tiêu đề và nội dung bài đăng như hình phía dưới
1669255268677.png
Bước 4: Gắn tag cho bài viết để tăng tỉ lệ xuất hiện cho bài viết hơn khi tìm kiếm
1669256724581.png
Lưu ý: Sau khi mở chủ đề thảo luận mới có thể chỉnh sửa nội dung theo ảnh phía dưới
1669256751110.png
 

Attachments

Top