[Hướng dẫn] Quản lý các chủ đề thảo luận của bản thân

Meslab News

Administrator
Ban Quản trị
Moderator
Bước 1: Nhấn vào ảnh đại diện của bạn
1.png
Bước 2: Chọn mục "Trang cá nhân"
2.png
Bước 3: Nhấn nút "Tìm" trong trang cá nhân
3.png
Bước 4: Chọn "Tìm các chủ đề mở bởi ..."
4.png
Kết quả: Những chủ đề thảo luận do bạn mở sẽ được tổng hợp tại đây 5.png
 
Top