Chia sẻ Hướng dẫn sử dụng lệnh Analyze curvature trong Mastercam

chietquan

<b>Giải Nhất vòng 3 & 4 cuộc thi NPD11 năm 2010</b
Author
Sử dụng lệnh Analyze curvature​
ý nghĩa lệnh : Khi bạn có một sản phẩm được thiết kế từ phần mềm khác,bạn muốn biết bán kính cong tại những vị trí nhỏ nhất,để từ đó bạn chọn được dụng cụ cắt hợp lý để tiến hành lập trình cho sản phẩm đó.Lệnh Analyze curvature hổ trợ thực hiện phân tích các vùng có bán kính cong nhỏ nhất theo ý đồ gia công của bạn.Gọi lệnh :
Cách sử dụng lệnh : Sau khi gọi lệnh xuất hiện hộp thoại Analyze Curvature và lúc này lệnh tự động nhận mô hình phân tích xuất hiện trên màn hình đồ họa,đối tượng được phân tích đã chuyển sang màu vàng như hình sau :
Các thông số trên hộp thoại được giải thích như sau :
: Được hiểu như tốc độ tính toán và độ chính xác phân tích.Bạn có thể nhập độ chính xác phân tích nếu muốn.Dung sai tính toán càng nhỏ kết quả càng chính xác.Ở đây ta chấp nhận mặc định của phần mềm.
: Xuất kết quả hiển thị trên mô hình phân tích.
: Chọn bán kính cong phân tích yêu cầu nhỏ hơn một giá trị được chỉ định,nghĩa là kết quả chỉ xuất hiện những đối tượng có bán kính nhỏ hơn bán kính vừa nhập vào và sự hiển thị các đối tượng có bán kính nhỏ hơn giá trị chỉ định đó được gán cho một màu chỉ định ở phía bên phải (ở đây là màu đỏ với số thứ tự màu là 12).Chúng ta có thể thay đổi màu hiển thị cho đối tượng được phân tích nếu muốn.
Tô bóng số đối tượng có bán kính cong nhỏ nhất với màu sắc chỉ định phía bên phải.
: Tô bóng số đối tượng không có bán kính cong (phẳng) với màu sắc chỉ định.
: Tô bóng đối tượng loại trừ phân tích các bề mặt có bán kính lớn hơn bán kính được yêu cầu phân tích.
: đối tượng có bán kính cong nhỏ nhất
: đối tượng có bán kính cong lớn nhất ở đây là mặt phẳng (Flat)
Nếu bạn chỉ muốn xem kết quả về Flat hãy bỏ dấu kiểm của các kết quả còn lại.
NGUYỄN MINH HIẾU - TRUNG TÂM CAMMECH​
 

Đặt mua Tài liệu Thiết kế & Phát triển sản phẩm với giá ưu đãi

Top