Inventor iLogic cho người mới bắt đầu

Author
Chắc hẳn khi sử dụng inventor các bạn đã nghe qua về tính năng iLogic.
iLogic là một công cụ lập trình tính hợp ngay trong phần mềm Inventor. iLogic sẽ giúp người dùng giảm đi thời gian thực hiện các công việc lặp đi lặp lại, thực hiện các thay đổi, chỉnh sửa nhanh chóng và dễ dàng hơn.
Và iLogic là một công cụ lập trình được thiết kế cho mọi người dùng, với giao diện và cấu trúc đơn giản giúp tiếp cận nhanh chóng mà không cần phải có nhiều kiến thức về lập trình
Video sau sẽ giới thiệu từng bước cơ bản nhất của ứng dụng iLogic trong tự động hóa thiết kế

 
Top